0708-770558 eller 0706-929842

Alice 23139

Född 2002 Kön Sto Färg och tecken Brun, stjmne

<style><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .male {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #f4f4f4;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #000000;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> vertical-align: middle;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-collapse: collapse; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> border: 1px solid #cccccc;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .female {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #FFFFFF;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #000000;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> vertical-align: middle;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-collapse: collapse; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> border: 1px solid #cccccc;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table style="border: 1px solid #cccccc; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='16' width='17%' class='male'> Silfvers Oktav 1862</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='male'> Inform 1787</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'> Äppling 1681</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'> Tunar 1626</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Enar 1455</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Tuna 16924</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'> Billa 19460</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Uttking 1606</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Biggan 14793</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'> Docka II 20707</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'> Flogmir 1676</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Flogne 1442</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Sonja 19620</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'> Docka 19359</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Dälj 1441</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Tyra 13890</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='female'> Silfvers Donna 21393</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'> Egal 1730</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'> Uns 1650</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Vardtind 1607</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Karina 19309</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'> Carmensita 20187</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Tajlor 1538</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Rosita 18837</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'> Mona 19992</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'> Mod 1602</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Element 1452</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Bruna 16010</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'> Thina 19643</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Osman 1133</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Ej registrerat</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='16' width='17%' class='female'> Sabina 22588</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='male'> Rex 1706</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'> Tuff 1636</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'> Lurifax 1600</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Uno 1068</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Leja 13702</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'> Tuna 16924</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Uno 1068</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Tyra 5800</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'> Tajloma 19944</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'> Tajlor 1538</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Hejdu 1316</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Tanlora 14715</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'> Uttstjärna 17087</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Hälsing 1317</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Ej registrerat</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='female'> Dollerina 21915</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'> Frejk 1797</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'> Frank 1579</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Element 1452</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Bruna 16010</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'> Freja 19661</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Unimon 1591</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Galmi 19302</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'> Dolly 20365</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'> Sirocko 1669</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Tärning 1574</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Fatima 19677</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'> Dana 19335</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Valler 1542</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Dolly 16234</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </table><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
Mått
Manköjd 151 cm
Bröstomfång 198 cm
Skena 7 cm
Knä 33 cm
Bedömning
Exteriör 8 8 8 8 7  = 39
KBI 9 8 10 6 8 = 41
Avelsvärdesklass AB
Avkommor
Alva 22-06-0075, e. Ene-Blacken 1923
O´boy 22-07-5063, e. Orm 1861
Annie 23546, e. Lipton 1984
Lennie 22-11-5122, e. Lipton 1984