0708-770558 eller 0706-929842

Tron 22-12-5081

 

Född 2012 Kön Valack Färg och tecken Mörkbrun, stj str snp vtvbf

<style><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .male {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #f4f4f4;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> vertical-align: middle;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-collapse: collapse; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> border: 1px solid #cccccc;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .female {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #FFFFFF;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> vertical-align: middle;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-collapse: collapse; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> border: 1px solid #cccccc;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table style="border: 1px solid #cccccc; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='16' width='17%' class='male'>Therje 2027</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='male'>Helmer 1822</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'>Holme 1688</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Holm 1515</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Varg 1304</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Pasma 15403</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Dolly 18400</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Sund-Alfons 1192</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Stina 16659</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'>Tekla 20780</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Tank 1646</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Frank 1579</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Silva 18982</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Tolly 19817</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Unvin 1617</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Tolicka 19467</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='female'>Tea 23307</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'>Vasall 1913</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Haugsvarten 1760</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Haugtin 1751</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Maisvarta N 24427</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Blanka 22148</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Skjerding 1739</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Bjarka 21445</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'>Timma 22893</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Mustard 1791</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Mustadsvarten N 2031</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Tanja 20734</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Tindra 21380</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Uns 1650</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Tanja 20172</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='16' width='17%' class='female'>Linda 23053</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='male'>Lindar 1823</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'>Lisejahn N 2274</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Jahn Sjur NT 254</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Best </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Ljönna (NO) C-17993</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Lise N 23320</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Ej registrerat</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Ej registrerat</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'>Lenda N 24338</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Haugtin 1751</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Haugin N 1870</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Mjöra N 22973</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Brona N 22167</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Borkin N 1858</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Ej registrerat</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='female'>Frida 22761</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'>Juvenal 1799</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Nappol 1737</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Vine 1656</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Vardtindra 20100</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Tone 20539</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Mustadsvarten N 2031</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Sköyensvarta N 22776</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'>Kerry 20118</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Kerrim 1599</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Hejdu 1316</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Nilsine 16321</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Svartlis 18450</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Osmo 1338</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Frigga 8109</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr> </table><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
Mått
Manköjd 155 cm
Bröstomfång 198 cm
Skena 8,3 cm
Knä 37 cm
Bedömning
Exteriör 8 8 6 8 8  = 38 p 2016
KBI 9 9 9 8 10 = 45 p 2016
Utlåtande Kliver i direkt, säker anspänning. Lugn och trygg vid frånspänning. Ganska bra igångsättning, lugn med framåtbjudning, god teknik. Bra stillhet i båda halterna. Ganska bra ryggning. Harmonisk, samarbetsvillig häst med gott förtroende för kusken. Väl förberedd.