0708-770558 eller 0706-929842

Zota 22-13-0081

Född 2013 Kön Sto Färg och tecken Svart, stj snp

<style><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .male {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #f4f4f4;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> vertical-align: middle;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-collapse: collapse; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> border: 1px solid #cccccc;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .female {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #FFFFFF;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> vertical-align: middle;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-collapse: collapse; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> border: 1px solid #cccccc;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table style="border: 1px solid #cccccc; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='16' width='17%' class='male'>Våd 1908</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='male'>Järpe 1801</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'>Egal 1730</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Uns 1650</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Vardtind 1607</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Karina 19309</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Carmensita 20187</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Tajlor 1538</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Rosita 18837</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'>Rosita 19723</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Ising 1536</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Osman 1133</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Dolma 15766</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Rita 19459</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Brimar 1526</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Tilly 18483</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='female'>Diona 22014</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'>Åkve 1673</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Vardtind 1607</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Skarstan N 1448</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Varda N 19623</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female’>Karina 19309</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Bidar 1463</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Kata 14859</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'>Daisy 19719</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Manke 1601</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Osman 1133</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Rusta 15183</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Bella 17245</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Brio 1416</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Irma 12680</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='16' width='17%' class='female'>Zanita 23212</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='male'>Helmer 1822</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'>Holme 1688</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Holm 1515</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Varg 1304</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Pasma 15403</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Dolly 18400</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Sund-Alfons 1192</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Stina 16659</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'>Tekla 20780</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Tank 1646</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Frank 1579</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Silva 18982</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Tolly 19817</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Unvin 1617</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Tolicka 19467</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='female'>Benita 22580</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'>Åsa-Prinsen 1678</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Manke 1601</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Osman 1133</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Rusta 15183</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Åsa 19456</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Ire 1535</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Årvina 18591</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'>Polly-Montana </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Fas 1747</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Dendu 1697</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Tina 20188</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Molly </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Unvin 1617</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Pärla </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </table><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
Mått

Manköjd 150 cm
Bröstomfång 201 cm
Skena 8 cm
Knä 35 cm

Bedömning

Exteriör 8 8 8 8 7  = 39 p 2014, 8 8 8 8 8 = 40 p 2015, 8 8 8 8 8 = 40 p 2016 Diplom, 8 8 8 8 8 = 40 p 2017
FKP Godkänt FKP utfört
KBI 8 8 8 9 8 = 41
Avelsvärdesklass 

Avkommor