0708-770558 eller 0706-929842

Av Cecilia Hamilton

Fruktsamhet hos den nordsvenska hästen

Nordsvensken har en fölningsprocent på ca 59 %, vilket är mycket lågt i förhållande till andra raser. Varför? Beror det på storägare eller hingsthållare? Är antalet födda föl ett mått på fertilitet? Borde man istället se antalet betäckningar som resulterar i dräktighet? Detta är de frågor vi utgick ifrån.

Det som bidrar till den låga dräktigheten kan vara:

  • Ston som inte kontinuerligt används i avel är svåra att få dräktiga.
  • När språngavgiften är lägre än veterinärundersökning så har inte storägaren motivation att hjälpa till att få stoet dräktigt genom att ta bakterierov, ultraljud och så vidare.
  • Ston som kommer för sent på säsongen till hingst.
  • Stoägare som inte bryr sig om att dräktighetsundersöka sitt sto.

Vad kan vi då göra? Vi kan:

  • Öka kunskapen hos stoägarna, genom att ute i distrikten ordna kurser och studiecirklar i avelslära, stohygien och hästens fortplantning.
  • Genom att höja språngavgiften, motivera stoägarna att ta sitt ansvar för att få stoet dräktigt, att kolla upp det veterinär och dräktighetsundersöka.
  • Inkludera ett ultraljud i språngavgiften.