0708-770558 eller 0706-929842

Håbrand 2053

Född: 2011 hos Cecilia Hamilton, Almunge Kön: Hingst Färg och tecken: Ljusbrun

<style><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .male {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #f4f4f4;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #000000;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> vertical-align: middle;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-collapse: collapse; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> border: 1px solid #cccccc;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .female {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #FFFFFF;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #000000;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> vertical-align: middle;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-collapse: collapse; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> border: 1px solid #cccccc;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table style="border: 1px solid #cccccc; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='16' width='17%' class='male'> Belltino 1918   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='male'> Bellman 1718   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'> Cirrus 1422   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'> Äxing 1359   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Kvick 984   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Mona 11409   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'> Rossi 12274   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Ross 1222   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Perla 3400   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'> Bella 20341   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'> Kjerrvin 1585   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Kjerrman 1443   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Valli 13939   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'> Bessy 19151   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Hejry 1477   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Ej registrerat</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='female'> Tina 22470   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'> Engelstadbron 1796   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'> Skardölen N 1980   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Skartind N 1813   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Igelsrudsvarta N 23715   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'> Gullmöy N 23406   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Gulliver N 1914   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Tone N 22337   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'> Netta 22118   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'> Skjerding 1739   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Skjerdingstadsvarten 1804   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Lenda N 23192   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'> Nelly 21167   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Bryne 1703   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Nelly 20171   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='16' width='17%' class='female'> Hedda 23160   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='male'> Sickel 1894   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'> Central 1710   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'> Hajmon 1677   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Hajson 1630   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Unita 18830   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'> Centa 19728   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Centaur 1418   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Unbrina 19356   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'> Uri 20520   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'> Frank 1579   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Element 1452   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Bruna 16010   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'> Uni 19830   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Unimon 1591   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Gulljänta 18670   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='female'> Hannha 22665   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'> Norne 1851   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'> Rex 1706   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Tuff 1636   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Tajloma 19944   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'> Rälsita 20360   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Räls 1639   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Nola 19487   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'> Hilda 21322   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'> Ämne 1680   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Santos 1643   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Diana 19663   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'> Hejdy 20909   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'> Kerrim 1599   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'> Hallvy 19763   </a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </table>
Mått
Manköjd 151 cm
Bröstomfång 198 cm
Skena 7 cm
Knä 33 cm
Bedömning
Exteriör 8 8 8 8 7  = 39
KBI 9 8 10 6 8 = 41
Avelsvärdesklass AB
Avkommor
Alva 22-06-0075, e. Ene-Blacken 1923
O´boy 22-07-5063, e. Orm 1861
Annie 23546, e. Lipton 1984
Lennie 22-11-5122, e. Lipton 1984