0708-770558 eller 0706-929842

Silfvers Oktav 1862

 

Född 1988 Död 2013 Kön Hingst Färg och tecken Brun, strbls

<style><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .male {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #f4f4f4;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #000000;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> vertical-align: middle;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-collapse: collapse; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> border: 1px solid #cccccc;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .female {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #FFFFFF;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #000000;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> vertical-align: middle;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-collapse: collapse; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> border: 1px solid #cccccc;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table style="border: 1px solid #cccccc; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='16' width='17%' class='male'>Inform 1787</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='8' width='17%' class='male'> Äppling 1681</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='4' width='17%' class='male'>Tunar 1626</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='male'>Enar 1455</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Vagant 1301</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Ulva 10795</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='female'>Tuna 16924</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Uno 1068</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Tyra 5800</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='4' width='17%' class='female'>Billa 19460</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='male'>Uttking 1606</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Tajlor 1538</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Uttsinga 17086</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='female'>Biggan 14793</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Årvin 1345</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Lisett 13235</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='8' width='17%' class='female'>Docka II 20707</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='4' width='17%' class='male'>Flogmir 1676</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='male'>Flogne 1442</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Krone 1351</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Stenilla 8517</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='female'>Sonja 19620</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Hallmir 1581</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Sonja 16678</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='4' width='17%' class='female'>Docka 19359</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='male'>Dälj 1441</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Valand 1302</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Kvanny 10777</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='female'>Tyra 13890</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Steiner 1191</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Ej registrerat</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='16' width='17%' class='female'>Silfvers Donna 21393</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='8' width='17%' class='male'>Egal 1730</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='4' width='17%' class='male'>Uns 1650</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='male'>Vardtind 1607</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Skarstan N 1448</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Varda N 19623</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='female'>Karina 19309</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Bidar 1463</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Kata 14859</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='4' width='17%' class='female'>Carmensita 20187</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='male'>Tajlor 1538</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Hejdu 1316</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Tanlora 14715</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='female'>Rosita 18837</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Ylve 1325</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Carmencita 17207</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='8' width='17%' class='female'>Mona 19992</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='4' width='17%' class='male'>Mod 1602</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='male'>Element 1452</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Valand 1302</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Riska 13996</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='female'>Bruna 16010</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Opdalsbrun N 1637</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Reidun</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='4' width='17%' class='female'>Thina 19643</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='male'>Osman 1133</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Delling 690</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Lynna 2742</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='female'>Ej registrerat</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Ej registrerat</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Ej registrerat</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </table><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
Mått

Manköjd 157 cm
Bröstomfång 202 cm
Skena 8 cm
Knä 37 cm

Bedömning

Exteriör
KBI
Avelsvärdesklass AB