0708-770558 eller 0706-929842

Viktig 2001

Född 2005 hos Magnus Gustaphsson, Mattmar Kön Hingst Färg och tecken Brun

<style><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .male {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #f4f4f4;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> vertical-align: middle;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-collapse: collapse; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> border: 1px solid #cccccc;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .female {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #FFFFFF;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> vertical-align: middle;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-collapse: collapse; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> border: 1px solid #cccccc;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table style="border: 1px solid #cccccc; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='16' width='17%' class='male'>Takt 1896</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='8' width='17%' class='male'>Centur 1783</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='4' width='17%' class='male'>Central 1710</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='male'>Hajmon 1677</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Hajson 1630</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Unita 18830</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='female'>Centa 19728</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Centaur 1418</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Unbrina 19356</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='4' width='17%' class='female'>Turisa 20928</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='male'>Tir 1649</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Unvin 1617</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Edö-Turi 15869</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='female'>Disa 19418</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Holm 1515</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Rimsy 18416</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='8' width='17%' class='female'>Eva-Bella 20901</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='4' width='17%' class='male'>Frank 1579</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='male'>Element 1452</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Valand 1302</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Riska 13996</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='female'>Bruna 16010</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Opdalsbrun N 1637</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Reidun</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='4' width='17%' class='female'>Isabella 19662</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='male'>Unimon 1591</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Brio 1416</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Uni 15920</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='female'>Ulla-Bella 19299</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Galm 1491</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Pärla 17840</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='16' width='17%' class='female'>Vinna 23057</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='8' width='17%' class='male'>Våd 1908</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='4' width='17%' class='male'>Järpe 1801</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='male'>Egal 1730</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Uns 1650</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Carmensita 20187</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='female'>Rosita 19723</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Ising 1536</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Rita 19459</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='4' width='17%' class='female'>Diona 22014</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='male'>Åkve 1673</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Vardtind 1607</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Karina 19309</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='female'>Daisy 19719</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Manke 1601</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Bella 17245</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='8' width='17%' class='female'>Varga 22341</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='4' width='17%' class='male'>Loke 1790</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='male'>Holme 1688</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Holm 1515</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Dolly 18400</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='female'>Hajti 20333</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Hajson 1630</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Titti 19816</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='4' width='17%' class='female'>Våga 21792</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='male'>Kosack 1736</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Kerrim 1599</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Mona 20151</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='2' width='17%' class='female'>Valuta 21199</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='male'>Valör 1670</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td rowspan='1' width='17%' class='female'>Valsa 20593</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </table><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
Mått

Mankhöjd 155 cm
Bröstomfång 208 cm
Skena 8,3 cm
Knä 39 cm

Bedömning

Exteriör 8 8 7 8 9 = 40 p
Utlåtande Hingst av god ras- och körtyp med god resning. Lågställd. Vackert huvud, kraftig hals, djup bog, bra selläge, långt kors. Välbenad från sidan, tåtrång höger fram. Energisk och taktmässig skritt. Lätt, energisk trav med bra takt.
Bruksprov 8 8 9 9 8 = 42 p
Utlåtande 
Avelsvärdesklass B

Pris

Viktig 2001 kommer att stå till förfogande för friska nordsvenska ston på Fällagård, Moheda! Efter den 10 juli tar vi inte emot enkelston för betäckning utan endast ston med föl vid sidan.

Under vecka 31 kommer vi att hålla stängt för betäckningar, då vi kör fora till Nordsvenska Hästens Dag, Högbo Bruk. 

Språngavgift 3 200 kr + moms Dygnsavgift första 10 dygnen gratis, därefter 40 kr + moms/dygn