0708-770558 eller 0706-929842

Holmer 22-08-5119

 

Född 2008 Död 2017 Kön Hingst Färg och tecken Brun, stj

<style><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .male {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #f4f4f4;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> vertical-align: middle;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-collapse: collapse; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> border: 1px solid #cccccc;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .female {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #FFFFFF;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> vertical-align: middle;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-collapse: collapse; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> border: 1px solid #cccccc;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table style="border: 1px solid #cccccc; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='16' width='17%' class='male'>Helmer 1822</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='male'>Holme 1688</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'>Holm 1515</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Varg 1304</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Risko 799</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Silly 5908</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Pasma 15403</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Kvint 985</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Perla VI 9708</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'>Dolly 18400</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Sund-Alfons 1192</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Iran 844</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Novaja 2135</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Stina 16659</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Steiner 1191</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Lola 15019</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='female'>Tekla 20780</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'>Tank 1646</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Frank 1579</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Element 1452</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Bruna 16010</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Silva 18982</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Valand 1302</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Siva 14503</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'>Tolly 19817</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Unvin 1617</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Brio 1416</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Unvi 15921</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Tolicka 19467</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Enar 1455</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Flickan 18928</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='16' width='17%' class='female'>Edit 22446</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='male'>Edikt 1729</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'>Åbo 1671</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Frank 1579</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Element 1452</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Bruna 16010</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Prima 19613</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Namn 1612</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Parga 17969</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'>Panå 19838</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Frank 1579</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Element 1452</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Bruna 16010</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Pasma 15403</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Kvint 985</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Perla VI 9708</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='8' width='17%' class='female'>Frida 21803</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='male'>Binge 1658</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Tärning 1574</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Brio 1416</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Tärna 15115</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Sorina 15542</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Osmo 1338</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Saga 13565</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='4' width='17%' class='female'>Fonta 20737</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='male'>Tank 1646</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Frank 1579</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Silva 18982</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='2' width='17%' class='female'>Fosvi 19822</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='male'>Unvin 1617</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td rowspan='1' width='17%' class='female'>Fossum-Svarta 14850</a></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </table><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
Mått

Manköjd 150 cm